Jak skorygować zeznanie podatkowe?

Początkiem 2016 roku nastąpiły istotne zmiany w przepisach dot. prawa podatkowego. Jedna z nich likwiduje konieczność dołączania pisemnego uzasadniania przyczyn korekty zeznania podatkowego. Dzięki tej zmianie, PIT za 2015 rok można skorygować sprawniej. Jak to zrobić? Poprawić zeznanie możemy zarówno przez Internet, jak i bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Korekty dokonuje się składając deklarację oznaczoną jako „korekta”. W formularzu podatkowym podatnik ma wybór między formularzem oznaczonym jako zeznanie i jego korekta. Dzięki zeznaniu korygującemu podatnik zmienia treść pierwotnie przekazanej deklaracji. Najczęściej popełnione tam błędy dotyczą braku załączonych załączników, nieprawidłowego odliczenia ulg czy nawet braku podpisu. W wyniku zmiany zeznanie pierwotnie złożone nie będzie brane przez organ skarbowy pod uwagę, natomiast w przypadku kontroli, organ podatkowy podda sprawdzeniu informacje wynikające z zeznania poprawionego.